top of page

Paslaugos

 

   Aš galiu jums pasiūlyti visas laidotuvių paslaugas: tradicinės laidotuvės, mirusiojo palaikų sudeginimas, kūno/pelenų pervežimą iš JAV į Lietuvą ar kitą Europos šalį,  taip pat palaikų pervežimą į Čikagą iš kitų valstijų. Aš paruošiu laidotuves Čikagoje (Marquette ir Brighton parkuose) ir jos priemesčiuose, visai netoli Lietuvių pasaulio centro (Pal. Jurgio Matulaičio misijos).

     Pagal susitarimą tarp manęs ir laidotuvių namų, kurie man suteikia visas sąlygas ir patalpas reikalingas laidotuvių organizavimui, aš negaliu reklamuoti savo verslo su jų adresu. Tačiau galiu visada suteikti šitą informaciją kiekvienam, kuris asmeniškai to manęs teiraujasi. Taip pat jums visada galiu persiųsti e-mail’u ir fax’u savo kainorašti bei kitą, smulkesnę jūsų prašoma informaciją. Norint susitikti su manim, aš visada mielai atvažiuosiu pas jus į namus arba galime susitikti, man talkininkaujančių laidotuvių namų ofise.

Tradicinės laidotuvės


      Mūsų tradicijos yra sukuriamos ir keičiamos žmonių bėgant laikui. Terminas ‘tradicinės laidotuvės’ buvo ir yra suprantamas kaip procesas susidedantis iš kelių dalių: lankymas (atsisveikinimas), pačios laidotuvės (religinės apeigos, šv. Mišios), laidotuvių procesija, apeigos kapinėse ir laidotuves užbaigiantys gedulingi pietūs. Per paskutinius keletą metų, šeimos dažnai pasirenka trumpesnį laidotuvių procesą. Dviejų dienų laidotuvės virsta vienos dienos apeigomis, tačiau turi visus tuos pačius tradicinių laidotuvių elmentus: atsisveikinimas (valanda ar pora laidotuvių namų koplyčioje arba atviras karstas bažnyčioje), šv. Mišios, procesija, kapinės, pietūs. Šeima visada turi galimybę rinktis, kokių apeigų jie nori, atsisveikinant su savo artimaisiais. Mano darbas yra padėti jums patarimais šiame nelengvame procese. Laidotuvių planavimas yra atidus šeimos išklausymas, įvairiu detalių apsvarstymas ir tik tada abipusiškas sprendimo priėmimas.


Palaikų sudeginimas/Kremavimas


      Mirusiojo sudeginimas ne visada yra tik kūno paėmims iš mirties vietos, dokumentų dėl sudegimimo pasirašymas ir pagaliau pats kremavimas. Taip, šeima visada gali pasirinkti tokią paslaugą, kuri Amerikoje vadinama Direct Cremation. Tačiau dažnai žmogaus palaikų sudeginimas virsta tradicinių apeigų dalimi: vietoj kūno palaidojimo kapinėse, mirusysis yra vežamas į krematoriumą ir tik tada šeima planuoja ar pelenus palaidoti, padėti kapinių kolumbariume (pelenams skirtas mauzoliejus), laikyti namuose ar išbarstyti. Gali būti ir visiškai kitaip – pirma, sudeginamas žmogaus kūnas ir tik po to daromas atsisveikinimas, religinės apeigos ir visa kita. Vėl, šeima turi  galimybe rinktis. Visada yra sunku priimti galutinį sprendimą ir labiausia, iš mano patirties, kalbant apie kremavimą.  Aš visada stengsiuos viską detaliai išaiškinti ir padėti jums šiame procese.


Kūno/Pelenų pervežimas


      Pervežant žmogaus palaikus iš vienos šalies į kitą visada bus kreipiamasi į Konsulatą tos šalies, kur palaikai keliauja. Kūnas yra balzamuojamas, patalpinamas į cinkuotą karstą ir mediniame konteineryje pervežamas lėktuvu. Visą dokumentaciją reikalinga kūno transportavimui pasirūpinu aš. Šeimos prašau:
   1. Pateikti vieną dokumentų iš čia išvardintų: mirusiojo paso (būtų geriausia), vairavimo teisių arba asmens indentifikavimo kortelės (ID) kopiją.
   2. Visą informaciją dėl asmens ar organizacijos, kuri pasiims kūną iš oro uosto: jei asmuo – vardas, pavardė; organizacija – jos pavadinimas; adresas, telefono numeris, kuriuo įgaliotą asmenį ar organizaciją galima lengvai pasiekti. Avialinijos VISADA patikrina gavėjo informaciją prieš išsiunčiant kūną iš JAV.
      Siunčiant žmogaus palaikus, avialinijų mokestis (Lufthansa Airlines) gali būti nuo $4,800.00 iki $5,500.00. Viską lemia pasiunčiamo konteinerio, skirto žmogaus kūno pervežimui, svoris: mirusiojo asmens svoris, cinkuotas karstas, medinis konteineris, karstas (jis bus tuo atveju, jei šeima turi betkokias tradicines laidotuvių apeigas čia JAV).
     Pervežant žmogaus pelenus yra papraščiau. Į Konsulatą nebesikreipiama. Dažnai šeima arba asmuo, sutikęs padėti šeimai (specialus rašytinis įgaliojimas nereikalingas), pelenus su savimi vežasi skrendant lėktuvu. Pelenai turi būti su jumis rankinėje, kurią nešitės į lėktuvą. NIEKADA nedėkite pelenų į lagaminą, kuris keliaus į bagažo skyrių.
       Pelenus visada turi lydėti šie dokumentai. Aš visada padėsiu šeimai su visa reikalinga dokumentascija:
    1. Notarizuotas laiškas iš laidotuvių paslaugų tiekėjo, kuris suorganizavo palaikų sudeginimo procesą. Laiške turi būti patvirtinta, kad urnoje yra būtent to žmogaus pelenai, kurio duomenys atsispindi visuose kituose, pelenus lydinčiuose, dokumentuose.
     2. Mirusiojo asmens paso arba kito galiojantčio asmens dokumento kopija.
     3. Vietos registro, kur mirtis ištiko ir buvo užregistruota, išduotas leidimas pervešti žmogaus palaikus/pelenus.
   4. Ir svarbiausia, mirties liūdijimas patvirtintas apostile. Apostiles kaina yra $2.00 ir ją galima gauti Ilinojaus valstijos sekretoriaus viename iš ofisų; Secretary of State Index Department, 17 N. State St., Room 1030, Chicago, IL 60602; 312-814-2067 arba 312-793-2556; Pirmadieni – Penktadieni, nuo 8:00 val. ryto iki 3:30 val. po pietų.
      Kita galimybė yra pasiusti pelenus oro paštu. Garsios kompanijos kaip UPS, FedEx net JAV paštas to nedaro, tačiau ne vieną kartą man padėjo šituo klausimu puiki  siuntinių kompanija - Atlantic Express, 8801 S. 78th Ave., Bridgeview, IL  60445; 708-599-9680, 800-775-7363. Pelenų pasiuntimas per juos šiuo metu kainuoja $350.00. Pelenus turi lydėti visa preš tai išvardinta dokumentacija.


Žmogaus kūno ir pelenų pervežimas JAV ribose


      Žmogaus pelenų pervežimas iš vienos valstijos į kitą gali būti padarytas Jungtinių Amerikos Valstijų pašto pagalba.
Pervežant žmogaus kūna dažniausiai bus naudojamas lėktuvas. Jei mirtis ištinka valstijoje, kuri yra arti Čikagos miesto zonos, kūno pargabenimui į Čikagą visada bus naudojama mašina. Mirties atveju už Ilinojaus ribų, jūs visada galite skambinti man tiesiogiai ir aš suplanuosiu viską saugiam kūno pervežimui į laidojimo namus Čikagoje.


      Jei jūs norite daugiau ir smulkiau sužinoti apie mano teikiamas paslaugas, turite klausimų, visada galite skambinti 630-804-9093 arba rašykite sarunasdobilas@gmail.com.

bottom of page