top of page

Socialinis Draudimas

   Jei mirusysis turi pakankamą darbingumo stažą (užtenka dažniausiai turėti 10 darbingų metų istoriją), jo šeimos nariams gali būti paskirta Socialinio Draudimo parama arba vienetinė išmoka. Mirties atveju šeima nedelsiant turėtų susisiekti su Socialinio Draudimo ofisu ir sužinoti visas detales dėl jiems priklausomos paramos. Parama teikiama ne visiems šeimoms nariams, bet tik tiems, kurie yra žemiau išvardinti ir atitinkantys tam tikrus reikalavimus.

    Vienetinė $255.00 išmoka gali būti padaryta mirusiojo sutuoktiniui, su kuriuo buvo gyventa kartu; jei sutuoktiniai gyveno atskirai, tai išmoka bus padaryta tik tuo atveju, jei sutuoktinis pagal ankstesnius mirusiojo Socialinio Draudimo duomenis gaudavo kokią tai pašalpą. Jei sutuoktinio nėra, išmoka gaus mirusiojo vaikas (jei yra jaunesnis nei 18 metų ir nevedęs).

     Mėnesinė Socialinio Draudimo parama gali būti suteikta:

  • Našlei arba našliui, 60 metų amžiaus ar viresniam (50 metų ar viresniam, jei neįgalus);
  • Mirusiojo sutuoktiniui, nepriklausomai nuo amžiaus, kuris rūpinasi mirusiojo vaiku, jaunesniu nei 16 metų arba jis yra neįgalus;
  • Mirusiojo vaikas jaunesnis nei 18 metų (arba 18 net 19 metų, jei yra dar mokykloje); 18 metų ir vyresnis neįgalus vaikas, jei savo negalia įgijo prieš 22-ąjį gimtadienį;                    
  • Tėvai (62 metų ir vyresni) priklausę nuo mirusiojo finansinės paroms, kuri prilygo pusei jų pajamų;
  •  Išskirtiniais atvejais, mirusiojo buvusiam sutuoktiniui.

     Socialinio Draudimo tinklalapis yra labia naudingas šaltinis siekiant sužinoti daugiau apie Socialinio Draudimo programas. Be to jūs visada galite jiems paskambinti nemokamu numeriu 1-800-772-1213. Socialinio Draudimo personalas gali atsakyti jums į eilę įvairių klausimų kiekvieną darbo dieną, nuo 7:00 val. ryto iki 7:00 val. vakaro. Taip pat galima naudotis automatine atsakovo sitema 24 val. per parą. Jei jūs turite klausos negalią visada galite skambinti TTY numeriu 1-800-325-0778.

bottom of page