top of page

Vytautas Nainys

   Mirė 2012 m. rugsėjo 1 d. Palos Community ligoninėje, Palos Heights, IL. Sulaukęs 80 metų amžiaus.
   Gimė 1932 m. liepos 28 d. Joniškyje. Baigė LŽŪA (1956 m.), Maskvos miško technikos instituto aspirantas (1960 m.), tecnikos mokslų kandidatas (1966 m.), docentas (1978 m.), technikos mokslų daktaras (1984 m.).
Dirbo KPI “Vibrotechnikos” laboratorijoje, Lietuvos  Žemės Ūkio Akademijoje, Vilniaus Gedimino Technikos Universitete, mašinų mokslo, inžinierinių disciplinų, darbo ir gaisrinės saugos  katedrose, dėstė mašinų mechanizmų teorijos, tiksliųjų prietaisų konstravimo, kėlimo – transporto mašinų, žmonių saugos ir ergonomikos kursus. Buvo Lietuvos aukštųjų mokyklų darbų “Vibrotechnika” redkolegijos narys. 1970 m. specializavosi Drezdeno technikos universitete (Vokietija). 1998 m. Europos akustikų asociacijos narys EAA. Paskelbė 84 mokslinius – metodinius darbus ( 1 vadovėlis, 2 metodinės knygos, 78 mokslinius  straipsnius, 3 autoriniai liudijimai). 1971m. parašė knyga “Virpesiai ir triukšmas pramonėje”. 2003 m. su grupe bendraautorių išleido knygą “Profesinė sauga ir sveikata. Ergonomikos principai”. Apdovanotas Vokietijos aukštojo mokslo ministerijos, Lietuvos Respublikos aukštojo ir specialaus vidurinio mokslo ministerijos garbės raštais.
A.a. Vytautas iš Amerikos buvo parveštas į Lietuvą ir palaidotas Petrašiūnų kapinėse, Kaune.

 

 

bottom of page