top of page

Arminas Bielovas

  Mirė 2014 m. sausio 21 d. MacNeal ligoninėjė, Berwyn, IL. 

  Gimė, 1963 m. rugpjūčio 16 d. Lietuvoje.

  Atsisveikinimas su a.a. Arminu įvyks penktadienį, sausio 24 d. nuo 3:00 iki 9:00 val. vakaro Modell laidotuvių namuose 12641 W. 143-čia gatvė, Homer Glen, IL.  

  Šeštadienio rytą, sausio 25 d., visus kviečiame susirinkti Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette parke, kur 10:00 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios.

  Po šv. Mišių visos laidotuvių apeigos bus privačios.

  Šeima visus nuoširdžiai kviečia ateiti ir  atsisveikinti su a.a. Arminu.



*******



Arminas Bielovas passed away on January 21, 2014.

Visitation, Friday, January 24, from 3:00 to 9:00 PM at Modell Funeral Home, 12641 W. 143rd St., Homer Glen, IL. Mass, Saturday, January 25, 10:00 AM at Nativity B.V.M. Church, Marquette Park.

 Interment Services Private.

back to English pages 

 

 

bottom of page