Arminas Bielovas

  Mirė 2014 m. sausio 21 d. MacNeal ligoninėjė, Berwyn, IL. 

  Gimė, 1963 m. rugpjūčio 16 d. Lietuvoje.

  Atsisveikinimas su a.a. Arminu įvyks penktadienį, sausio 24 d. nuo 3:00 iki 9:00 val. vakaro Modell laidotuvių namuose 12641 W. 143-čia gatvė, Homer Glen, IL.  

  Šeštadienio rytą, sausio 25 d., visus kviečiame susirinkti Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette parke, kur 10:00 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios.

  Po šv. Mišių visos laidotuvių apeigos bus privačios.

  Šeima visus nuoširdžiai kviečia ateiti ir  atsisveikinti su a.a. Arminu.*******Arminas Bielovas passed away on January 21, 2014.

Visitation, Friday, January 24, from 3:00 to 9:00 PM at Modell Funeral Home, 12641 W. 143rd St., Homer Glen, IL. Mass, Saturday, January 25, 10:00 AM at Nativity B.V.M. Church, Marquette Park.

 Interment Services Private.

back to English pages