top of page

Donatas Uogintas

   Mirė 2013 m. sausio 29 d., sulaukęs garbaus 92 metų amžiaus.

   Gimė Šakiuose, Lietuva. Gyveno  Oak Lawn, IL.

Nuliūdę liko: žmona Frauke, brolis Titas su šeima Kanadoje ir mirusio brolio Vytauto šeima Anglijoje; liūdi a.a. svainės Anke Toepffer vyras Heinz ir svainė Hella Mohr su šeimomis, Hamburgas, Vokietija. Liūdi daug dukterėčių ir sūnėnų Pietų Afrikoje, Anglijoje ir Vokietijoje.  
    Šeima visus kviečia atsisveikinti su a.a. Donatu, šeštadienį, vasario 23 d., nuo  9:00 iki  10:00 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio Misijoje, kur 10:00 val. ryto bus aukojamos Šv. Mišios.
Vietoj gėlių prašome aukoti Alzheimer’io fondui.
Visius artimuosius, draugus ir pažįstamus kviečiame dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišiose.*******   Donatas Uogintas, age 92, of Oak Lawn, IL died peacefully in his home on January 29, 2013. Loving husband of Frauke (nee Severin), beloved brother of Titas (late Eugene), Canada and the late Vytautas (Marlene), England, dear brother in law of the late Anke (Heinz) Toepffer and Hella Mohr with family, Hamburg, Germany. He will be missed by many nieces and nephews in South Africa, England and Germany. In lieu of flowers, donations may be made to Alzheimer’s and Brain Research. Memorial Visitation Saturday, February 23, 2013 9:00 to 10:00 A.M. at the Blessed Jurgis Matulaitis Mission, Lithuanian World Center, 14911 E. 127th St., Lemont, IL. Mass of Christian Burial at 10:00 A.M. Interment Private.

back to English pages 

 

 

bottom of page