Ilona Valašinienė

  Mirė 2012 m. gruodžio 19 d. namuose, Buffalo Grove, IL.

  Gimė 1966 m. rugsėjo 24 d., Lietuvoje.
  Laidotuvės privačios.

 

 

© 2013 by Dobilas Funeral Services, Inc. All Rights Reserved.