top of page

Irena Proler Valiuvienė

  Mirė 2014 m. sausio 15 d. Palos Community ligonineje, Palos Heights, IL.

  Gimė 1953 m. birželio 7 d., Lietuvoje.
 Jos palaikai buvo pervešti į gimtuosius Telšius, Lietuva.

 

************************************************************

 

Passed away January 15, 2014 at the Palos Community Hospital, Palos Heights, IL.
Born June 7, 1953, Lithuania.
Her remains were transferred to Telsiai, Lithuania for final burial services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Return to English pages

 

 

bottom of page