top of page

Juozas Jokūbas Lekys

   Mirė 2013 m. spalio 23 d., sulaukęs garbaus 90 metų amžiaus.

   Gimė Lietuvoje. Gyveno  Marquette Parko apylinkėje, Čikagoje, IL.

  Šeima visus kviečia atsisveikinti su a.a. Juozu, penktadienį, spalio 25 d., nuo  9:00 iki  10:00 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kur 10:00 val. ryto bus aukojamos Šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palydėtas į Šv. Kazimiero Lietuvių kapines.
Visius artimuosius, draugus ir pažįstamus kviečiame dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišiose.*******   Juozas J. Lekys, age 90, of Marquette Park, Chicago, IL died on October 23, 2013. Visitation Friday, October 25, 2013 9:00 to 10:00 A.M. at the Nativity B.V.M. Church for Mass of Christian Burial at 10:00 A.M. Interment St. Casimir Cemetery.

back to English pages 

 

 

bottom of page