top of page

Kęstutis Šimkus

 Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2015 m. sausio 20 d. netiketai mirė Kęstutis Šimkus. 

 Atsisveikinimas su a.a. Kęstučiu ​​įvyks penktadienį​, sausio 23 d. nuo 3:00 iki 9:00 val. vakaro Grove Memorial Chapel, 1199 S. Arlington Heights Rd., Elk Grove Village, IL 60007.

 Šeštadienio rytą, sausio 24., visus kviečiame susirinkti Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette parke, kur nuo 9:00 iki 10:00 val. ryto įvyks trumpas atsisveikinimas ir 10:00 val. šv. Mišios.

 

    Visos kitos laidotuvių apeigos privačios.

   Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

    Nuliūdusi šeima.******* Kestutis Simkus passed away on January 20, 2015. 

 Visitation, Friday, January 23, from 3:00 to 9:00 PM at  Grove Memorial Chapel, 1199 S. Arlington Heights Rd., Elk Grove Village, IL 60007.

Lying in state, Saturday, 9:00 to 10:00 AM Nativity BVM Church, 6812 South Washtenaw Avenue, Chicago, IL 60629, fallowing by Mass at 10:00 AM.

 Interment private.

 back to English pages 

 

 

bottom of page