top of page

Leo (Leonas) Venckus

   Mirė 2014 m. balandžio 8 d., sulaukęs garbaus 96 metų amžiaus.

   Gimė Lietuvoje. Gyveno  Marquette Parko apylinkėje, Čikagoje, IL vėliau persikėlė į Palatine, IL

  Šeima visus kviečia atsisveikinti su a.a. Leonu, penktadienį, balandžio 11 d., nuo  9:00 iki  10:00 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kur 10:00 val. ryto bus aukojamos Šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palydėtas į Šv. Kazimiero Lietuvių kapines.
Visius artimuosius, draugus ir pažįstamus kviečiame dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišiose.*******   Leo Venckus, age 96, of Palatine, IL died on April 8, 2014. Visitation Friday, April 11, 2014 9:00 to 10:00 A.M. at the Nativity B.V.M. Church for Mass of Christian Burial at 10:00 A.M. Interment St. Casimir Cemetery.

back to English pages 

 

 

bottom of page