top of page

Vitalijus Križenauskas

 Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2014 m. lapkričio 19 d. po ilgos ir sunkios ligos, mirė Vitalijus Križenauskas. Gimė 1948 m. Lietuvoje. Į Ameriką atvyko 1996 m. Gyveno Marquette Park ir vėliau Oak Lawn, IL.

 Dideliame liūdesyje liko: žmona Danutė, dukros Ingrida ir Asta su šeimomis, brolis Antanas su šeima Lietuvoje, giminės, artimieji ir draugai Amerikoje ir Lietuvoje.

 Atsisveikinimas su a.a. Vitalijumi ​​įvyks penktadienį​, lapkričio 21 d. nuo 3:00 iki 9:00 val. vakaro Modell laidotuvių namuose 12641 W. 143-čia gatvė, Homer Glen, IL.

 Šeštadienio rytą, lapkričio 22 d., visus kviečiame susirinkti Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette parke, kur 11:00 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios.

 Po šv. Mišių a.a. Vitalijus bus palaidotas  Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

   Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

    Nuliūdusi šeima.******* Vitalijus Krizenauskas passed away after prolonged illness on November 19, 2014. He was born in 1948 in Lithuania. In 1996, he relocated to the U.S. where he lived in Marquette Park and Oak Lawn, IL. Vitalijus had a successful career in metal recycling business in Lithuania. In the U.S he worked for Classic Restorations for over 15 years and enjoyed his work a great deal. Vitalijus was a loving husband, father, grandfather and friend to many; always putting others first and making them feel special and loved. He loved life and enjoyed it with a passion. He was truly an inspiration to those around him. He is survived by his loving family – wife Danute, daughter Ingrida Jurksa and son-in-law Rimantas, daughter Asta Purdy and son-in law Chad, grandchildren Simonas, Agnes, Mattas, Lucas and Ava, and brother, Antanas Krizenauskas.

 Visitation, Friday, November 21, from 3:00 to 9:00 PM at Modell Funeral Home, 12641 W. 143rd St., Homer Glen, IL. Mass, Saturday, November 22, 11:00 AM at Nativity B.V.M. Church, Marquette Park.

 Interment St. Casimir cemetery, Chicago, IL.

 back to English pages 

 

 

bottom of page