top of page

Walter (Vladas) Raštis

   Mirė 2014 m. balandžio 9 d., sulaukęs garbaus 96 metų amžiaus.

   Gimė Lietuvoje. Gyveno  Marquette Parko apylinkėje, Čikagoje, IL.

  Šeima visus kviečia atsisveikinti su a.a. Vladu, pirmadienį, balandžio 14 d., nuo  10:00 iki  11:00 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kur 11:00 val. ryto bus aukojamos Šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palydėtas į Šv. Kazimiero Lietuvių kapines.
Visius artimuosius, draugus ir pažįstamus kviečiame dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišiose.*******   Walter Rastis, age 96, of Marquette Park, Chicago, IL died on April 9, 2014. Visitation Monday, April 14, 2014 10:00 to 11:00 A.M. at the Nativity B.V.M. Church for Mass of Christian Burial at 11:00 A.M. Interment St. Casimir Cemetery.

back to English pages 

 

 

bottom of page